Về MỞ - MƠ và Hỏi

Được thành lập vào tháng 8 năm 2020, MỞ xây dựng một cộng đồng cùng tò mò về thế giới cho các bạn trẻ Việt Nam, nơi chúng ta được tìm tòi, khám phá, làm chủ việc học, thay vì ép buộc.

Học là một quá trình không hề dễ dàng. Đôi lúc chúng ta cảm thấy rất cô đơn, lạc lối khi học một chủ đề gì đó mới và đặc biệt là khi chủ đề này khó so với sức lực của mình.

Học tuy rất vui mà học cũng rất khó nên để duy trì niềm vui, ta cần có người đồng cam cộng khổ, trước sau như một, lì học như nhau!

Vì vậy, cộng đồng học tập ở MỞ được sinh ra để học viên và Người đồng hành kết nối, chia sẻ kiến thức, và giúp học viên thiết kế lộ trình học tập và phát triển phù hợp trong và ngoài  khoá học. MỞ cung cấp các khoá học 100% trực tuyến xoay quanh cách học, tư duy, hiểu bản thân và thế giới xung quanh mình, nhằm mở rộng định nghĩa của chúng mình/xã hội về chuyện học.

MỞ tin rằng
Learning is Community!
Vì cuộc đời quá ngắn để tự học một mình.

Đến với cộng đồng "mơ và hỏi", chúng ta sẽ cùng nhau...

  • Học cách học hiệu quả, khoa học về chủ đề bạn hứng thú, tò mò.

  • Thiết lập và thiết kế hệ thống để tạo ra tiến bộ dài hạn

  • Xây dựng thói quen tự học và kỷ luật cá nhân

MỞ đảm bảo 3 điều kiện ở trải nghiệm học của mình

Học viên là trung tâm

Mọi quyết định MỞ đưa ra đều xuất phát từ sự thấu hiểu nhu cầu và khó khăn của học viên.

Học trong Cộng đồng

MỞ hướng đến xây dựng 1 cộng đồng học nơi chúng ta kết nối với những người bạn cùng chí hướng, truyền tải kiến thức, phản tư về quá trình học, và hỗ trợ nhau trên con đường học tập của mỗi người (Léarn cùng MỞ :D)

Học trong An toàn

MỞ muốn tạo ra một không gian nơi học viên được sai, được học hỏi, được giãi bày và sẻ chia để biết rằng mình không cô đơn trên con đường học tập và hành trình trở thành.

Doi ngu

Học viên là trung tâm

Mọi quyết định MỞ đưa ra đều xuất phát từ sự thấu hiểu nhu cầu và khó khăn của học viên.

Học trong Cộng đồng

MỞ hướng đến xây dựng 1 cộng đồng học nơi chúng ta kết nối với những người bạn cùng chí hướng, truyền tải kiến thức, phản tư về quá trình học, và hỗ trợ nhau trên con đường học tập của mỗi người (Léarn cùng MỞ :D)

Học trong An toàn

MỞ muốn tạo ra một không gian nơi học viên được sai, được học hỏi, được giãi bày và sẻ chia để biết rằng mình không cô đơn trên con đường học tập và hành trình trở thành.